En flytande teaterupplevelse på Djurgården
Att angöra en brygga

Marknadsföring av event

Hasse och Tages gamla filmklassiker blir teater på Djurgården. I uppstart av produktionen var frågorna många; Hur kan vi hitta ett koncept som tar publiken med storm, 60 år efter succén? Kommer den flytande läktaren på pråm att få bygglov? Och vilka är egentligen målgruppen år 2020?

I framtagandet av marknadsplan och sociala medier-strategi arbetade vi med workshops för att hitta kärnan i produktionen, en kreativ process där både namn på pjäsen och skådespelarna tog form eftersom. I samarbete med Ticketmaster tog vi sedan fram en kampanj för sociala medier och nyhetsbrev. 

Lösningar

Grafisk form

Marknadsplan

Marknadsplan

Bildspråk

Bildspråk

Produktion av Reprimo i samarbete med Confusion (AD, grafisk form & webb) samt Snipe Management (PR).

Se våra andra projekt